img

Karadeniz ve Akdeniz’de Deniz Taşımacılığı ve Türkiye İçin Önemi

Akdeniz ve Karadeniz coğrafi konumları sebebiyle insanlık tarihi boyunca deniz taşımacılığında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle Karadeniz, ülkeleri Ege ve Akdeniz üzerinden okyanuslara bağlayan önemli bir ticaret yolu görevi görmüştü ve bu durum günümüzde de devam etmektedir. Öte yandan Akdeniz dünya tarihi boyunca değişmeyen şekilde, Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan önemli bir uluslararası ticaret merkezidir. Bölgenin konumu ve çeşitli kıtalara erişimi, deniz taşımacılığını ekonomik faaliyetlerin önemli bir yönü haline getirmektedir.

Kısacası Akdeniz ve Karadeniz sularında gemiler binlerce yıldır dünya ticaretine yön vermektedir. Bu durumun coğrafi konum dışında önemli bir nedeni de

Deniz ticaretinin, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve kara boyunca mal ve emtia hareketini kolaylaştıran en etkili ve uygun maliyetli taşıma metodu olmasından kaynaklıdır. Küresel ticaretin yaklaşık %80'i deniz taşımacılığı yoluyla yürütüldüğünü belirtirsek sanırız deniz taşımacılığının önemi daha net şekilde anlaşılacaktır. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin refahı ve gelişimi için deniz taşımacılığının alanında yapılacak yatırımların ve gelişimin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.